Mäktig kör ställer upp på självständighetsdagen för att fira Finland 100 år! Klart att du också ska va med då! Man kan va med på festligheterna i Jakobstads församlingscenter från kl 12.00 och sen gå därifrån till torget där alla intresserade samlas kl 14.15!

 

Finland 100 år 6.12 2017
FSSMF ordnar i samarbete med lokala sång- och musikförbunden ett evenemang på olika orter runt om i svensk Finland vid samma klockslag.

  •  Ortens svensk och finskspråkiga körsångare bjuds in till evenemanget.
  •  Samma repertoar sjungs på alla ställen. 
  •  Ett kort anförande framförs av en representant från staden.
  •  Evenemanget ordnas huvudsakligen utomhus.
  •  Evenemanget är körsångarnas hyllning till Finland 100 år.

PBSMF ingår i stadens arrangemang angående Finlands 100 års jubileum enligt följande.

 Festen vid Församlingscentret kl. 12.00-14.00.
Sång från Rådhustrappan kl 14.15.
 Sånger som sjungs är Vårt land, Suomis sång, Finlandia och Modersmålets sång.
 Tillfället ska bandas t.ex. med telefon och sändas till FSSMF.
 Alla nejdens finsk och svenskspråkiga körer inbjuds.