Här finns mera bilder att se på, uppvaktningar av det 90-åriga förbundet m.m., klicka på bilden för att förstora:

Treförbundsfesten är förbi, tack till alla som har medverkat med sång, musik och arrangemang!

Pelle Lillqvist fotograferade på torget framför rådhuset och under konserten i musikhuset Allegro. Här nedan ett urval av fotogafierna.

Festen började med sång på rådhustrappan. Över bygden skiner sol... Michael Björklund dirigerar.

Pedersöre Spelmanslag spelade

Jeppo ungdomsorkester under ledning av Fredrik Sundell

Några av de duktiga unga musikanterna

Konserten i Allegro öppnades av Pedersöre Spelmanslag

Bill Ravall var speaker och sjöng om märren som fastna' i kärre'

Manskörerna sjöng under ledning av Macke Söderström

Blåsorkestern, Fredrik Sundell leder

Festtalare Camilla Cederholm

Damkörerna under ledning av Ann-Christine Storrank

Stråkorkestern under Lars Hjerpes ledning

Den blandade kören, Thomas Elfving leder

As times go by. Michael Björklund håller i taktpinnen