Hembygdens

     Vänners                       Sångkör

           .

Hembygdens vänner var den äldsta kören i Pedersörebygdens Sång- och Musikförbund, grundad 1897.

De första verksamhetsåren omfattade föreningens verksamhetsområde byarna Kyrkoby, Vestersundsby,  i någon mån även Jakobstad samt byarna Sundby och Karby. Kören deltog i sin första sångfest redan samma år.

Hembygdens Vänners första kör som startades 1897.
Fotot ägs av Ole Sandell

1899 fick kören sin första sång- och musikutbildade dirigent i kantororganisten Henrik Sundblad, "en god dirigent och skicklig musiker med mycket humor och många nya idéer". Kören fick då namnet Västra Pedersö sångkör.

Hembygdens Vänners Sångkör verkade främst inom Jakobstad, men ca 30% av sångarna kommer fortfarande från Pedersörebyarna Staffansnäs, Skutnabba och Sandsund.

Dirigent Sirpa Lilius

Under körens 119 år långa existens har många dirigenter hunnit leda kören. Nämnas kan "allsångens fader" i Finland, Evert Ekroth som också var en av stiftarna till FSSMF, Paul Holm och Henry Holmlund. 1972 tog Carey Lillkung över som körens dirigent och verkade som sådan fram till 1992. Efter en tioårsperiod med olika dirigenter hade kören sedan år 2002 igen en stadigvarande kunnig dirigent i Mary Frantz.

Hösten 2014 gav Mary Frantz över ledarskapet till Sirpa Lilius. Hösten 2015, som inledde körens sista verksamhetsår, tog Minna Rusanen vid.

Hembygdens vänner samarbetade med Larsmo sångkör sedan 1975. Hösten 2014 fortsatte Hembygdens Vänners Sångkör ensam då Larsmo sångkör upphört med sin verksamhet. Det sista året bestod kören av 14 aktiva damer med målet att delta i sångfesten i Karleby 2016. Efter sångfesten lades kören ned.

Programmet för kören var omväxlande och intressant. Programvalet berodde mycket på vilka uppträdanden som var förestående och profan musik varvades med kyrklig musik.
 
Stämningen var god inom kören, trots omställningarna. Man tog sig gärna an nya stycken och gav inte efter för svårigheter. Alla var amatörer med varierande notkunnighet som gladdes av samvaron och sånggemenskapen.