Larsmo Sångkör

 

 

Folkskollärarinnan Alma Sund bildade kören, som var den första i Larsmo, år 1906.  Kören bestod främst av medlemmar i  Larsmo Nykterhetsförening.

Kören lades ner då Alma Sund flyttade till annan ort, men upptog sin verksamhet 1918 då en ny ung lärare kom till orten, Karl G. Andersson. Bilden bredvid visar kören som deltog i den stora sångfesten i Helsingfors år 1920.

 

 

 

 

Dirigent Mary Frantz

Kören leddes av olika dirigenter fram till 1972. Då blev Carey Lillkung körens dirigent och verkade som sådan fram till 1992.  Efter en tioårsperiod med olika dirigenter har kören sedan år 2002 igen en stadigvarande kunnig dirigent i Mary Frantz.

1975 inledde kören ett samarbete med Hembygdens Vänner. Detta samarbete ledde till att körerna hade gemensamma övningar och lydde under samma dirigent tills kören upphörde våren 2014. Då hade kören 6 medlemmar.

Körerna hade en  varm inbördes stämning och vid sidan om sången ordnade man gärna  gemensamma utflykter och teaterresor.

Larsmo Sångkör upphörde med sin verksamhet våren 2014.