Pedersörebygdens sång- och musikförbund r.f.

Styrelsen år 2016

Ordförande

 

Benita Nyström
Kanalesplanaden 23 A 16
68600 Jakobstad
tel. 040-740 77 84
benita.nystrom@pp.inet.fi

 
Sånggruppen Tonfallet

 

Viceordförande  Max Portin
Gästgivarsvägen 67
68690 Sundby

 

Pedersöre Spelmanslag

Sekreterare

Gudrun Andersson
Kisorvägen 75
68620 Jakobstad
Tfn 050-3826629

Sångens Vänners sångkör
Kassör

 

Kristine Kock
Lukasgränd 4 B 1
68620 Jakobstad
tel. 040-585 26 35
kristine.kock@upm.com

 
Sånggruppen Tonfallet

 

Medlemmar

 

Margareta Backman
Videvägen 5
68600 Jakobstad

 
Hembygdens Vänners Sångkör
  Pehr Löv
Marstrandsvägen 9 B 6
68600 Jakobstad
 
Jakobstads Sångarbröder
 

Mary Sjö

Pedersöre Sångkörsförening

 

 

Sångens Vänners Sångkör

 

Ruth Andersson

Jakobstads Damkör

  Ulf Axell
Kvarnbacksgränd 2
68910 Bennäs
tel 046-556 54 20
 

Pedersörenejdens blåsorkester/ Musikkår

Suppleanter

Christel Nyman

Sångens Vänners Sångkör

  Sixten Björklund Jakobstads Sångarbröder
  Mikael Björklund Förbundsdirigent