Jakobstads
 
Sångarbröder r.f.


 

Manskör a cappella sedan år 1915, registrerad förening sedan år 1939.

Medlem i Pedersörebygdens sång- och musikförbund sedan år 1928.

Medlem i Finlands svenska manssångarförbund sedan år 1937.

Dirigent Marcus Söderström

Jakobstads Sångarbröder har en mångsidig repertoar för olika tillfällen. Kören speglar medlemmarnas övriga intressen. Nya sångare får sjunga ut i flera avseenden.

För det mesta sjunger kören på svenska men uppträder även ibland med finska sånger. Under årtiondena har kören sjungit på många andra språk, norska, danska, engelska, tyska, lettiska, latin...

 

Den traditionella manskörsmusiken bildar stommen, vilket garanterar att sångare från olika körer alltid har något gemensamt. Men kören omhuldar också en kyrkosångstradition. Jakobstads Sångarbröder har en levande sakral repertoar, utan att för den skull vara kyrkokör.

Lokalt producerad körmusik är en annan av körens rikedomar. Vår nejd har danat många goda diktare och musiker. Att sjunga med diktaren/kompositören i salongen är alltid en högtid. Liksom att ute i världen få visa att just så här fin musik skrivs i vår egen hembygd.

Dirigent Marcus Söderström

Modern manskörsmusik är ofta krävande och svår för amatörer. I stället har kören varje år nya arrangemang av dagens populärmusik. Ett gott arrangemang ger ofta stycket nya dimensioner, samtidigt som både sångarna och publiken känner igen sig, kanske minns dansen, kramen, kyssen...

kören samlas cirka 60 gånger i året. Omkring 15 samlingar är uppträdanden, av dem 2-3 egentliga konserter.

Jakobstads Sångarbröder består av ett femtiotal glada amatörer, som samlas varje vecka hela vintern för att sjunga och umgås.

Ingen lever på musiken, knappt hälften kan läsa noter, enligt egen utsago. Men det är ju det som är amatörmusik. Tillräcklig medfödd begåvning och goda ledare.

Kören är en cocktail av dirigenternas kunskap, koristernas röster och den gemensamt framtagna repertoaren. Samtidigt har kören roligt tillsammans och är som bäst  på måndagkvällarnas kaffepauser.
 

Hur komma med?

Varje ny medlem har en kort pratstund i enrum med dirigenten eller en medlem ur musiknämnden. Tillsammans kollar de att han passar in i någon av de fyra stämmorna.

Tag det med ro, det är inget sångprov. Det räcker med att vara karl och ha tillräckligt gehör. Resten kommer under åren i kören!

Kören verkar som en kurs i Jakobstads  Arbetarinstitut och övar på Svenska Gården i Stora Salen, Herrholmsgatan 18, Jakobstad,
måndagar kl 18.45-20.45.