Pedersöre
Sångkörsförening

 
 

P.U.F.s kör uppställd före avfärden till
sångfesten 1920  i Helsingfors
.

Den här kören har anor från två håll, Pedersöre och Esse.

Pedersöre Uf.s kör grundades 10 April år 1900 med Alfred Anderssén som sin första dirigent medan nykterhetsföreningens sångkör startade i Esse omkr. 1910 och leddes av kantorn i Esse, Manasse Björklund.

En tid verkade en blandad kör även i Ytteresse med Alexander Söderlund som dirigent.

Körerna deltog ivrigt i de mångtaliga sångfesterna i början av seklet. 1909 vann P:U:F:s sångkör en körtävlan. Kören var också med på alla sångfester under 20- och 30-talet.

Det båda körerna slogs samman 1997 och antog som sitt gemensamma namn Pedersöre Sångkör.

P.U.F. s sångkör har haft flera prominenta dirigenter med efternamnet Anderssén.  August Anderssén övertog kören 1911 efter Alfred Anderssén  och ledde kören fram till 1938. Också under hans tid var verksamheten både livlig och framgångsrik.

1952 fick kören igen en dirigent med efternamnet Anderssén, nämligen Tage Anderssén, som verkade i kören ännu då den nuvarande dirigenten musiklärare Mikael Björklund tillträdde år 1991. Mikael Björklund fungerar också som Pedersörebygdens Sång- och Musikförbunds förbundsdirigent.

I Esse ledde Manasse Björklund kören till sin död 1932 och efterträddes 1934 av kantor Fredrik Karlsson.

Tre sångfester har ordnats i Esse genom tiderna, bl.a. den första treförbundssångfesten.

Dirigent Mikael Björklund

Mikael Björklund leder sin kör med frejdig humor, trots att kören på bilden bredvid ser så allvarlig ut. Det beror på att bilden tagits vid en gudstjänst. Kören sjunger, förutom vid gudstjänster, årligen vid Pedersöre MI:s vårmatiné. Man deltar även i konserter tillsammans med andra körer, i sång- och musikförbundets verksamhet och ställer alltid upp på sångfester. De flesta sångarna i kören kommer i dag  från Esse. En bidragande orsak kan vara att kören övar i Ytteresse, men alla är hjärtligt välkomna med i kören oberoende av boningsort. Kören verkar inom Pedersöre MI.
 

Kören övar i Ytteresse på Ytteresse skola,
   Ytteressevägen 214,

   onsdagar kl. 19.00 –  21.00