Pedersöre
        Spelmanslag

 


 

 

 

 

Året var 1972 då Lars Hjerpe samlade en handfull (gamla) spelmän i Forsby för att spela i Arbetarinstitutets regi. Till detta hjälpte eventuellt rektorn Bo Winbergs intresse för spelmansmusiken. Redan första året samlades 20 spelmän regelbundet varje tisdagskväll för att spela. Laget fick namnet Pedersöre Spelmanslag.

År 2012 firade laget sitt 40-års jubileum blygsamt i arbetets tecken. Nu, 40 år sedan start, är endast tre av de som var med år 1972 längre aktiva, nämligen Lars Hjerpe, Max Portin och John Neuman.

Spelmanslaget är medlem i Finlands Svenska Spelmansförbund och Pedersörebygdens Sång- och musikförbund

Laget leddes under de 20 första åren av Lars Hjerpe, men sedan lades spelmansverksamheten i MI ner. Spelmanslaget fortsatte ändå med musicerandet men nu under Max Portins ledning, för ingen i laget ville sluta spela. Efter en tid ansåg Pedersöre MI i alla fall att laget åter borde få vara med i MI, vilket det igen gör i dag.

Pedersöre Spelmanslag,
Lars Hjerpe i röd väst, Max Portin med dragspelet
.

Lars Hjerpe har under åren komponerat många av de melodier som laget framfört. Han har också skrivit ner och arrangerat kompositioner av andra spelmän, vilket laget verkligen är tacksamt för. Andra som också bidragit med kompositioner och arrangemang till laget är Ruben Hellund, Hans Häggblom, John Kronholm och Max och Anders Portin.

Spelmansgudstjänsten, som hållits sedan 1995 på torsdagskvällen under Jakobsdagarna i juli, är en av lagets större satsningar. Den har också uppmärksammats av andra och bl.a. televiserats två gånger.Spelmanslaget har uppträtt vid Finlands Svenska Spelmansförbunds stämmor sedan 70-talet och 1982 stod laget som värd för den finlandssvenska storsamlingen.

Under de 40 år som gått har 59 spelmän varit inskrivna i laget, därutöver ännu utökat med gästande spelmän. Många är de ungdomar som börjat i spelmanslaget för att sedan studera vidare och bli verkligt goda och anlitade musiker.

Spelmanslaget brukar uppträda med sin musik ca 20 gånger per år.

Spelmanslaget har gett ut två LP-skivor med ett folkmusikbetonat innehåll med både nykomponerade låtar och traditionella låtar samt två CD-skivor. Den ena av de två CD-skivorna innehåller andliga melodier som framförts vid spelmansgudstjänsterna. Den andra liknar till sitt innehåll LP-skivorna och innehåller både egna låtar och traditionell folkmusik.

 

Laget övar tisdagar kl. 18:00Kyrkoby skola,
Skolhusvägen 29
, i Sandsund