Sångens Vänner

          i  Jakobstad

 

Föreningen Sångens vänner i Jakobstad r.f. grundades år 1922 med syfte att väcka intresse för den blandade körsången, att utveckla den och ge sångarna möjlighet att förkovra sig i konsten att sjunga.

År 2012 fyllde kören 90 år och har givetvis en hel del traditioner att förvalta.

 

 

Nämnas kan bl.a. att det var Sångens Vänner som i tiderna införde Luciafirandet i Jakobstad.  Kören stod i många år som ensam arrangör tills ansvaret för arrangemangen flyttades över till Jakobstads Tidning (Österbottens tidning) och stadens Lions-klubb. Av den anledningen ordnar kören varje år tillsammans med Jakobstads svenska församling en Lucia-konsert i Jakobstads kyrka på Lucia-dagen där också Jakobstads Lucia med sina tärnor deltar. Kulturarvet ger trygghet, men hindrar inte kören från att vilja utvecklas och hitta nya utmaningar eller sångarna från att sträva att bli ännu bättre sångare.

Dirigent Bill Ravall
 

 

Kören har alltid haft förmånen att ha inspirerande dirigenter. Bill Ravall som lett kören 1995 - 2011  och leder nu igen från 2013 framåt, har med stor  entusiasm och generositet delat med sig av sina egna kunskaper och talanger. Från hösten 2011 och under jubileumsåret 2012 sjöng kören under Sirpa Lilius' ledning, då Bill Ravall var engagerad på annat håll. Med sitt stora kunnande gav hon kören möjlighet att pröva på nya sångstilar och därmed också nya utmaningar. Nu fungerar Sirpa Lilius som körens vicedirigent.

Repertoaren från de senaste åren dokumenterades hösten 2011 med en skivinspelning med Bill Ravall som dirigent.

Kören gillar att resa och var 2008 med på en körfestival i Italien och hade 2010 två konserter i Paris. 90-årsjubileet firade kören med att anordna en körfestival, Kör non-stop, dit körer inom PBSMF och även andra körer i regionen var inbjudna. Festivalen hölls vid Rosenlund/Aspegrens den 21 juli 2012 på körens egentliga 90-års dag.

Sångens Vänner har sedan år 1995 varje sommar deltagit i Spelmansgudstjänsten vid Rosenlund som ordnas under Jakobsdagarna på torsdagen.

Kännetecknande för Sångens Vänner är spontaniteten och glädjen att sjunga.  Dessa ingredienser finns med såväl vid övningarna som under körens konserttillfällen. Då Sångens Vänner samlar sig och tar ton infinner sig en känsla av sprudlande glädje som kören så gärna vill dela med sig av till sin publik. Sångens Vänner är en kör med varierande repertoar och det kommer kören att fortsätta med under kommande verksamhetsår.

 

Kören verkar som en kurs i Jakobstads Arbetarinstitut och övar på Svenska Gården i Stora Salen, Herrholmsgatan18, Jakobstad, tisdagar 18.30-21.00