Nyhetsbrev nr:18

09.04.2014

 

Så är det vår igen...

 

Förbundet hade sitt sedvanliga årsmöte den 2 april, den här gången kombinerat med en inspirationskväll dragen av Bill Ravall. Bill lät oss känna på hur mycket vår sång påverkas av att vi samtidigt rör på oss och hur vi kan utnyttja det till att förbättra vår sång. På årsmötet behandlades de vanliga stadgeenliga ärendena och vi kunde konstatera att året slutade på plus penningmässigt trots festligheterna i somras. Styrelsen fick en ny medlem, då Pedersörebygdens blåsorkester bytte ut sin tidigare representant Mikael Björklund mot Ulf Axell. Max Portin från Pedersöre Spelmanslag ersätter Else-Brita Jungar, Larsmo Sångkör, som viceordförande.

Framtidsplaner

Styrelsen hade planerat in en trivselkväll den 10 maj, men på grund av att tidpunkten inte passade alla ensembler och snabbt uppkomna problem med att ordna bespisningen på Svenska gården, beslöt man att flytta trivselkvällen till den 20 september. Kyrkokonserten är planerad att hållas i Pedersöre kyrka den 26.10 kl.18.00.

På gång

Nu har ju inte bara PBSMF haft årsmöte, utan också Finlands Svenska Sång- och Musikförbund, FSSMF, och Finlands Svenska Körförbund, FSK, de blandade körernas specialförbund. Här litet nyheter från det hållet:

FSSMF planerar en förändring i uppbyggnaden av sin styrelse. Styrelsen som i dag består av 11 medlemmar skulle krympas till enbart 6, för att få en smidigare styrelse som kan sammankallas oftare. De platser som faller bort har varit vikta för lokalförbunden. I fortsättningen skall lokalförbunden representeras av två styrelsemedlemmar, en för södra Finland och en för Österbotten. Åland räknas till södra Finland.

Styrelser är ju inte något speciellt intressant, men nu något som vi har närmare inpå oss.

FSSMF arrangerar årets mästerskap för blåsorkestrar, POSMK, nästa veckoslut i Jakobstad. Över 1000 blåsare och hela 30 blåsorkestrar från hela Finland samlas till Campus Allegro och blåser i sina horn i dagarna tre. På fredag den 11.4 är det öppningskonsert i Allegro.

En Big band kurs ordnas på Pjukala folkhögskola i Pargas den 21 till 25 juli. Kursen leds av professionella musiker och lärare på området.

Martin Wegelius-institutets blåsorkesterläger ordnas på Lärkkulla i Karis den 9 till 13 juni för blåsare i alla åldrar. Undervisningsämnen: A- och B-orkester, grupplektioner, rytm workshop, praktisk musikteori, Suzuki-flöjt, nivå 1, och nybörjarundervisning. Kursrektor är Niclas Joensuu.

Det var alltså blåsorkestrarna, men sen om körerna:

Under hösten ordnas ett stort samarbetsprojekt vars slutmål är att uppföra Händels oratorium Messias på allhelgon, den 1 och 2 november 2014. Konserter ordnas i Korsholms kyrka i gamla Vasa och i Schaumanssalen i Jakobstad. Musikhuset i jakobstad och Jakobstads Sinfonietta medverkar. Konstnärlig ledare och dirigent är Rainer Holmgård.

Sedan blir det PangSÅNGfest den 7 till 8 februari 2015 i Esbo för alla pensionärskörer i Svenskfinland. Sångfesten är öppen för alla intresserade pensionärskörsångare.

Man har också ett projekt på gång som heter Forum för rytmmusik i kör. Och ett nytt repertoarhäfte är under planering.

Häftet JulMIX (blandad kör) kommer ut inom en snar framtid och kan redan beställas från FSSMFs kansli. Häftet kostar 15 € och innehåller 22 julsånger. Häftet är sammanställt av FSK.

FSSMF planerar också att börja anordna en musikgala i stil med idrottsgalorna, där man premierar enskilda sångare och instrumentalister som utmärkt sig under året.

FSK fyller 25 år år 2016 och firar det med en konsert som preliminärt är bokad till Gräsvikens konservatorium i Helsingforssvenska dagen 2016 kl.16.00.

FSK planerar också att ge ut en liten historik om de gånga 25 åren.

Spelmansmusiken:

Spelmännen samlas årligen till en spelmansstämma som anordnas av Finlands svenska spelmansförbund, FSS. I år är stämman här uppe i Österbotten, närmare bestämt i Replot och Karperö. Den som tycker om spelmansmusik har skäl att kolla evenemangslistan här under. Evenemangen finns också på vår hemsida, www.pedersorebygden.sangochmusik.fi

Konserter och annat:

April:

POSMK, FM för blåsorkestrar, öppningskonsert

11 april 2014, 19:00
Försvarsmaktens Beväringsmusikkår. Dirigenter: premiärlöjtnant Tero Halkala och kapten Jarkko Aaltonen.
Ostrobothnia Brass band. Dirigent Johan de Meij från Nederländerna.
Plats: Campus allegro, Jakobstad
Kostnad:  10 €/15 €

Stråkkonsert

12 april 2014, 16:00
Nykarleby-Pedersöre stråkorkester håller konsert. Dirigent: Leena Ray, Solist: Daniel Furugren på cello, Sverige.
Plats: Ahlbeck-salen, Nykarleby

 

POSMK, tävling och utställning
12 april 2014, kl 10:00
Blåsmusikutställning pågår hela dagen i Campus Allegro.
C-serien tävlar från 10.00 till 14.45
A-serien från  14.45 till 18.30.
Prisutdelning 18.30.
Längd: 8 timmar.
Plats: Schaumanssalen, Campus Allegro
 

POSMK, tävling och utställning

13 april 2014, 10:00
Blåsmusikutställning pågår hela dagen i Campus Allegro.
Fria serien: Jakob junior big band kl. 10.00.
B-serien:10.30 till 18.00.
Prisutdelning 18.30.
Längd: 8 timmar.
Plats: Schaumanssalen, Campus Allegro
 

Kaffekonsert med Sångens Vänner

26 april 2014, 15:00
Gästande kör: Con brio-kören från Skellefteå.
Plats: Svenska Gården, Jakobstad.
Kostnad: 15 €
 

Vårkonsert, Jakobstads Sångarbröder

26 april 2014, 18:00
Jakobstads Sångarbröder håller sin traditionella vårkonsert.
Plats: Schauman-salen.

 

Sång vid Runebergsstatyn

30 april 2014, 18:00
Runeberg får mössan av eleverna vid yrkeshögskolan och våren sjungs in av Jakobstads Sångarbröder och Laulu-Jaakot.
Plats: Runebergsparken.

Maj:

FSK projektkör Tallinn samövning

18 maj 2014, 15:00
Samövning för dem som anmält sig till konsertresan till Tallinn 5-7.12.2014. Noter: julMIX.
Längd: 4 timmar.
Plats: Högstadiet i Sursik.

Juni:

Spelmansstämma, konsert

28 juni 2014, 19:00
Spelmanskonsert i Karperö UF:s lokal Carpella.
Längd: 2 timmar
Plats: Carpella, Karperö, Korsholm
Evenemanget kostar.

Spelmansstämma, dans

28 juni 2014, 20:30
Dans på Karperö UF:s lokal, Carpella.
Längd: 4 timmar
Plats: Carpella, Karperö, Korsholm
Evenemanget kostar.

Spelmansstämma, gudstjänst.

29 juni 2014, 10:00

Gudstjänst i Replot kyrka.

Spelmansstämma, huvudfest.
29 juni 2014, 14:00
Spelmanskonsert.
Längd: 2 timmar
Plats: Carpella, Karperö, Korsholm
Evenemanget kostar.

Juli:

Spelmansgudstjänst, Jakobs-dagar.

24 juli 2014, 19:00
Spelmansgudstjänst med Pedersöre Spelmanslag och Sångens Vänner.
Längd: 2 timmar

Plats: Rosenlunds prästgård, Jakobstad