Nyhetsbrev nr:16

13.4.2012

 

Information om samövningarna inför Treförbundssångfesten:


Den blandade kören har sin första samövning nu på tisdag den 16.4 i Svenska gården, kl.19.00, trots att det stod annat i lördagens ÖT. Tidpunkten har senarelagts på begäran av våra gäster, de har ju en längre väg än vi. Övningen börjar med de två gemensamma sångerna som sjungs på rådhustrappan, Sommarmarsch av Ernst v. Knape (i ”gröna häftet”, sångfestrepertoaren för Ekenäs 1991) och Hemlängtan av Hans och Peter Gardemar (ur häftet Grannlåtar, Gehrmans förlag) och då kan också damkörer och manskörer delta. Efter det övas den blandade körens repertoar, As time goes by, Sail along, silvery moon och Beautiful Dreamer (Drömmar av silver, drömmar av guld)

Den andra samövningen hålls redan följande vecka, tisdagen den 23.4 också den på Svenska Gården kl 19.00. Den sista övningen före stämman blir på tisdagen den 14.5.  En kompgrupp deltar på den sista övningen

Damkörerna har som repertoar O klang och jubeltid av Björn Ulvaeus/Benny Andersson och Romanssi av N-E Fougstedt. Nästa samövning blir torsdagen den 23.5 klockan 18.45 på Svenska gården.

Manskörerna sjunger Tre sånger om kärleken (Spanande Kretsar, Tillbedjan och Så skall vår kärlek dröja), Spegling av Otto Palmgren och Sångarfanan av Frans Frieberg. Manskörernas samövningar hålls i Maj.

 

Vårens konserter:

uppgifterna om konserterna och samövningarna finner man också på förbundets hemsida: www.pedersorebygden.sangochmusik.fi/kalendern

 

Vårkonsert med Tonfallet, Jazz, visor och andra godingar

När: 27.04.2013 kl. 19:00
Var: Schaumanssalen, Campus Allegro, Jakobstad

Stråkkonsert med Nykarleby och Pedersöre stråkorkester

Orkesterledaren Lars Hjerpes avskedskonsert. Pedersöre Spelmanslag medverkar

När: 28.04.2013 kl. 15:00
Var: Ahlbeckssalen, Nykarleby

Valborgsmässoafton, sång vid Runebergsstatyn

Jakobstads Sångarbröder

När: 30.04.2013 kl. 18:00
Var: Runebergsparken, Jakobstad

Vårkonsert med Jakobstads Sångarbröder

När: 04.05.2013 kl. 19:00
Var: Schaumanssalen, Campus Allegro, Jakobstad

Treförbundssångfest

När; 08.06.2013 
Var: Jakobstad

Sommarfest vid Plassen

Pedersöre Spelmanslag medverkar

När: 17.07.2013 kl. 18:30
Var: Plassen, Lepplax

Allsång i Skolparken på Jakobsdagarna

Pedersöre Spelmanslag och Tonfallet leder sången, Arr. FRK.

När: 23.07.2013 kl. 18:00
Var: Skolparkens scen, Jakobstad

Spelmansgudstjänst på Rosenlunds på Jakobsdagarna

Pedersöre Spelmanslag och Sångens Vänners Sångkör

När: 25.07.2013 kl. 19:00
Var: Rosenlunds prästgård, Jakobstad

Gammeldansträff

Pedersöre Spelmanslag medverkar

När: 24.08.2013
Var: Forsby