Nyhetsbrev nr: 20
 

18.03.2016

 

Dags för PBSMFs årsmöte!


Mötet hålls nästa tisdag, den 22.03 kl.18.00 på Svenska Gården. Tre medlemmar i styrelsen är i tur att avgå. I år står Siv Björkgren, Britt-Louise Sievers-Storholm och Ruth Andersson i turen. Siv Björkgren och Britt-Louise Sievers-Storholm har meddelat att de inte fortsätter. Eftersom Britt-Louise Sievers-Storholm inte är körrepresentant, kommer platsen att fyllas enligt de förslag som kommer fram på årsmötet (obs! Den föreslagna kandidaten bör vara närvarande på mötet). Därför önskar vi att så många som möjligt kommer till mötet med goda förslag till ersättare i bagaget. Ju större spridning vi har på styrelseplatserna, desto bättre!

Den nuvarande styrelsen ser ut på följande sätt:

  

Ordförande Benita Nyström Sånggruppen Tonfallet
Viceordförande Max Portin Pedersöre Spelmanslag 
Sekreterare Britt-Louise Sievers-Storholm Hembygdens Vänner
 Kassör Kristine Kock Sånggruppen Tonfallet
 Medlemmar Margareta Backman Hembygdens Vänners sångkör
  Pehr Löv  Jakobstads Sångarbröder
  Ulf Axell Pedersörenejdens blåsorkester/Musikkår
  Siv Björkgren Pedersöre Sångkörsförening
  Gudrun Andersson Sångens Vänners sångkör
  Ruth Andersson Jakobstads Damkör
suppleant Mikael Björklund Pedersöre Sångkörsförening/blåsorkester


 
Föreningarna har röster enligt medlemsantal. En röst per påbörjat tjugotal medlemmar. I år är röstfördelningen följande:
 
Hembygdens Vänners Sångkör, 1 röst
Pedersöre sångkörsförening, 2 röster
Sångens Vänner i Jakobstad, 3 röster
Sånggruppen Tonfallet, 2 röster
Jakobstads Damkör, 1 röst
Jakobstads Sångarbröder, 3 röster
Pedersöre Blåsorkester/musikkår, 1 röst
 Pedersöre Spelmanslag, 1 röst
 
Pedersöre stråkorkester har lagt ner sin verksamhet och gått samman med Nykarleby Stråkorkester, som verkar i Nykarleby Sång och Musikförbund.

För att kunna avlägga sina röster bör föreningen ha representanter närvarande på årsmötet. Representanterna bör helst vara icke-styrelsemedlemmar för att de kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Märk, om stadgeändringsärenden behandlas, krävs 3/4 av närvarande röster, inte av det totala antalet röster.

Väl mött!