Nyhetsbrev nr:19

 

18.09.2014

Välkomna till höstens verksamhet!

 

Just nu

Pedersöre sång och musikförbund skall ha en kyrkokonsert i Pedersöre kyrka den 16 november klockan 18.00. Kyrkan är reserverad från kl 15.00 för gemensamma övningar. Vi hoppas på en stor uppslutning bland våra medlemmar. Förutom förbundskören (dvs. vi alla tillsammans) är det glädjande om så många enskilda grupper som möjligt ställer sig till förfogande för enskilda uppträdanden. Då blir programmet mångsidigare. Den första samövningen för körerna blir nu på lördag den 20 september kl 15.00 till 18.00. Alla noter för förbundskören har inte ännu delats ut, de fås på ort och ställe. Det var ju från början tänkt att vi skulle ha en trivselkväll på våren som efter årsmötet flyttades till den 20 sep. Nu har detta tyvärr torkat in. Vi får nöja oss med ett  ”kaffemöte”.

 

Styrelsen

Årets styrelse har ju fått nya representanter i våras. För tillfället ser styrelsen ut så här.

Benita Nyström, ordförande, Tonfallet,

Max Portin, Viceordförande, Pedersöre Spelmanslag.

Kristine Kock, kassör, Tonfallet,

Britt-Louise Sievers-Storholm, sekreterare, Hembygdens vänners sångkör,

Gudrun Andersson, Sångens vänner,

Rut Andersson, Jakobstads damkör,

Ulf Axell, Pedersöre blåsorkester,

Margareta Backman, Hembygdens vänners sångkör,

Siv Björkgren, Pedersöre sångkörsförening,

Mikael Björklund, Pedersöre blåsorkester, förbundsdirigent.

Sixten Björklund, Jakobstads sångarbröder,

Else-Brita Jungar, Larsmo sångkör,

Bill Ravall, Sångens vänner.

 

PANG-sångfest.

Nu ska pensionärskörerna ha en egen sångfest. Sångfesten arrangeras i Esbo av svenska pensionärsförbundet den 7 till 8 februari med pensionärskören Furorna som värd. Vilka körer är nu pensionärskörer.  Jo, alla som kan och vill titulera sig pensionär får vara med, oberoende om kören tillhör en pensionärsförening eller inte.  Anmälningtiden går ut den 30 september och anmälningsavgiften är 20 € per person. Sångarna anmäler sig körvis via nätet på hemsidan pangsangfest@spfpension.fi.  I sångvalet har Sibelius och Bellman uppmärksammats litet extra på grund av att dessa båda jubilerar 2015.

 

Tallinn-kören 6 december.

FSK:s projektkör har nu 121 sångare på väg till Tallinn. För dem som är på väg dit har några nya samövningar att pricka in i almanackan: 19 oktober på Svenska Gården kl  13 till 18, och 22 okt i Helsingfors på Brage. Kl 18 till 21. Därutöver kan man öva sångerna tillsammans med Sångens Vänner den 14 oktober. Häftet Julmix varifrån sångerna tas, har kommit ur tryck och kan beställas från FSSMFs kansli. Sångerna är för de flesta nya, de flesta norska, så om man känner för att förnya repertoaren ,kan häftet rekommenderas. Klädsel på konserten: damer helsvart, långkjol eller svarta långbyxor och en liten röd eller vinröd detalj, herrar mörk kostym röd eller vinröd fluga eller slips.

 

FSK:s höstmöte.

Årets höstmöte ordnas i Karleby på stadshuset i samband med musikForum den 25 oktober. Mötet börjar kl. 12.15. Välkomna med, men kom ihåg fullmakten från kören. Det mest intressanta på musikForum i år blir informationen om programmet vid sångfesten i Karleby 2016.

 

Händels Messias.

Det blir konsert här i Schauman-salen den 2 november. Solister är bl.a. Wivan Fageudd och Sören Lillkung. Före det kan man höra Händel i Korsholms kyrka den 1 november. Projektkören på ca 100 sångare med Psallite-kören i Vasa som stomme,har övningar vid följande tillfällen:

Tidtabeller och repetitionsschema:

Lördag 20.9. kl. 13.00 - 17.00      Gamla Vasa, församlingshemmet, kören (stämövning+ tutti)

Lördag 18.10 kl. 13.00 - 17.00     Gamla Vasa, Korsholms kyrka, kör/orkester (tuttisatser)

Måndag 27.10 kl. 18.30 - 21.30   Campus Allegro, kammarkören/orkester (kammarkörsatser)

Fredag 31.10 kl. 18.30 – 21.20     Korsholms kyrka GENERALREPETITION.

 

Konserter i nejden som vi vet om just nu:

 

Jorden runt på 80/90 minuter.

5 oktober 2014, 15:00

Sångens Vänner och barnkonstskolan Balatako uppträder.

Plats: Schaumanssalen, Campus Allegro, Jakobstad

 

Kaffekonsert

12 oktober 2014, 14:00-16.00

Kaffekonsert med pedersöre sångkörsförening, Pedersöre blåsorkester och Essekören.

Plats: Över-Esse skola.

 

Lucia-konsert

13 december 2014, 19:00.

Lucia-konsert Med Sångens Vänner. Jakobstads Lucia med tärnor medverkar.

Plats: Jakobstads kyrka

Kostnad: Fritt inträde.